Disclaimer

Beauty By Lauren, verleent u hierbij toegang tot by-lauren.com ('de Website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De informatie op de Website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter gemaakt worden en er kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Website aangeboden informatie. Beauty By Lauren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Beauty By Lauren spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beauty By Lauren.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Beauty By Lauren nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beauty By Lauren, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.